Slide

Lauri Vilppola Control Oy

Yrityksen päätoimiala on automaatio-ohjelmointi ja energiaratkaisut. Automaatio yhdistää eri toimialat yhteen, jonka jälkeen olosuhteita voidaan muokata yhdestä pisteestä.

Ota yhteyttä sähköpostitse
Slide

Lauri Vilppola Control Oy

Nykyaikaisella keskitetyllä automaatiojärjestelmällä voidaan hallita tehokkaasti rakennuksien olosuhteita, energiatehokkuutta sekä oikeanlaista käyttöä tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä puhelimitse
Slide

Lauri Vilppola Control Oy

Mikäli haluamme parantaa hyötysuhdetta energiatuotantoa tehostamalla ja kulutusta hallitsemalla, on kiinnitettävä huomiota mittaridataan.

Lauri Vilppola Control on automaatioalan yritys, joka on keskittynyt automaation suunnitteluun, kunnossapitoon, valvontaan sekä energian hallintaan raportoimalla asiakasta. Uusilla ratkaisuilla ja suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen energiatehokasta käyttöä.  Automaatiolla on suuri merkitys energiatehokkuuteen, voimme sen avulla vaikuttaa merkittävästi kiinteistöjen olosuhteisiin ja energiakulutuksiin. Automaatiojärjestelmän avulla voidaan ohjata esim. LVI-järjestelmiä, energian kulutusta, valaistusta yms. yhden liittymän kautta.